#7 JESTLI MĚ VIDÍŠ JAKO PROBLÉM, BUDU PROBLÉM

Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se kolem třicítky musela naučit, bylo pochopit, že svou realitu si tvořím sama. A že pro to nemám nic než přítomný okamžik. Bylo to naprosto klíčové pro můj další život.

Musela jsem pochopit, zvnitřnit a začít žít pár základních principů. Ty mě udržují v pohodě a považuji je za zásadní podmínky pro to, že si ŽIJU BOŽSKY. Všechny tyto principy používám při práci s klienty, u nichž není problém v tom, že by nevěděli, jak mají zdravě jíst, ale v tom, že nemohou. Jejich vnitřní bloky a nastavení jim brání žít zdravě a pečovat o sebe s plnou láskou.

Řídím se mj. těmito přesvědčeními:

 1. Změnit cokoli můžeš jen TEĎ. Jiný okamžik, než teď, k dispozici nemáš.
 2. Jestli se ti nelíbí, co zažíváš, musíš změnit to, co děláš. Když nic nezměníš, budeš dostávat pořád stejné výsledky.
 3. Pokud jsi s přítomným okamžikem ve válce, přenášíš ten boj do své budoucnosti. Nemůžeš pro budoucnost vytvořit mír z pozice boje. Klíčem je přijetí. Můžeš chtít změnit svou situaci, ale musíš přijímat, že tak, jak to je, to prostě je. A má to svůj důvod. Přijetí přináší mír.
 4. Nikdy neznáš celý příběh. Nevíš, proč se věci dějí tak a tak. Počkej si na rozuzlení v klidu a přijetí.
 5. Všechno je tak, jak to má být. Kdyby to mělo být jinak, bude to jinak. Amen.
 6. Nejrychlejší cesta ven z toho, je skrz. Každý si musíme projít svým bahnem. Stáhni půlky a pusť se do toho.
 7. Odvaha znamená jít a udělat to, i když se bojíš. Strach nám sedí na ramenou všem. Jen mu nesmíme předat otěže.
 8. Neděje se ti to, co chceš, ale to, co potřebuješ. Vesmír ví, co musíš prožít, aby se v tobě očistilo, co je třeba a dostala ses tam, kam chceš dojít.
 9. Ty určuješ to, kam jdeš. Vesmír vybírá cestu a na ní lekce k nabytí zkušeností. Ty bolí, tlačí, provokují a vyvádějí nás z rovnováhy. Zároveň jsme ale po jejich překonání sebevědomější, silnější a odhodlanější.
 10. Nevidíme svět, jaký je, ale jací jsme my, tedy přes filtr svého charakteru  (pokud jsme plní strachu, bude nám svět připadat jako nebezpečné místo, pokud jsme schopni druhé pomlouvat, budeme přirozeně přesvědčeni, že všichni pomlouvají nás…) Události nám vždy potvrdí to, co si o světě myslíme. Prožíváme to, čemu věříme.
 11. Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo ne, máš pravdu. Tvoje myšlenky se manifestují ve tvé realitě. Tvůj život je odrazem toho, co si myslíš. Když si myslíš, že něco nezvládneš, tak to nezvládneš. A naopak. Můžeš mít cokoli, když budeš mít dobře nastavenou hlavu.
 12. Jsi plně zodpovědná za svůj život a za vše, co se v něm děje. Ano, vstupní podmínky jsou mrchy, ale naším úkolem je, je překonat. A jsi plně zodpovědná za své zdraví.
 13. Všechno, co se děje, se děje pro tebe, ne tobě. Uč se z toho, snaž se vyrůst a neběduj jako chudinka a oběť okolností.
 14. Nenarodila ses, aby ses scvrkla na velikost zrnka písku. Jsi tu, abys vyrostla do velikosti mohutné hory a dala světu ze sebe to nejlepší. (Rúmí)
 15. Jsi tvůrce. Tvoř dobro a krásu. Vytvoř si život, jaký chceš. ŽIJ BOŽSKY! (o tom ještě napíšu podrobně jindy)
 16. Věnuj svůj čas tomu, abys poznala sama sebe – své hodnoty, ideály, preference a priority, vnitřní obavy a bloky. Ptej se, proč jsi vytvořila ten zmatek, do kterého ses dostala.
 17. Nezaměřuj se na krizi, ale na sebe jako na překonavatele krize.
 18. Jedinou jistotou je změna. Nauč se žít v radostné nejistotě.
 19. Jdi za svou blažeností. Pochop, co chceš a zhmotni si to. (o tom příště víc)
 20. Obklopuj se lidmi, s nimiž souzníš, a jejichž přítomnost z tebe dělá lepšího člověka, nebo lidmi, kteří tě učí a inspirují. S těmi, kteří tě táhnou ke dnu a ke špatným stereotypům, se rozluč.
 21. Můžeš být buď ve stresu nebo ve stavu léčení. Oboje najednou nejde.
 22. Jsi tu, abys byla šťastná. To je tvůj největší úkol.
Co vy na to?
Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


www.bozskyjezbozskyzij.cz